Paakkolan Kyläyhdistys ry

Paakkolan Kyläyhdistys ry - järjestötieto.fi

Paakkolan kylätoimikunta perustettiin 20.11.1984 teemalla "Paakkolan kylä eläväksi ja viihtyisäksi asua". Kylätoimikunta rekisteröitiin yhdistykseksi 10.2.1996 ja nimi muuttui Paakkolan kyläyhdistys ry:ksi. Paakkola on Tervolan kunnan eteläisin kylä Kemijokivarressa. Kyläyhdistyksen tarkoituksena on Paakkolan kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässä. Tarkoitustaan Paakkolan kyläyhdistys ry sääntöjensä mukaisesti toteuttaa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tiedotus- tai koulutustilaisuuksia, talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita ja anomuksia sekä esityksiä viranomaisille - eli toimimalla kyläläisten parhaaksi. Kyläyhdistykset ovat erityisesti 1990-luvulta lähtien alkaneet toimia enemmän kylän kehittäjinä. Yhtäältä palveluita on alettu tuottaa tai järjestellä itse, toisaalta on myötävaikutettu kylän asukkaiden asuinympäristoon ja elinoloihin.   Paakkolan kyläyhdistys järjestää erilaisia kylän tapahtumia, juhlia ja tilaisuuksia ja ylläpitää kylätalo Suvantolaa, Virkistysniemeä, uimarantaa ja tukee latu- ja ulkoilureittien ylläpitoa.Kylätalo Suvantolassa toteutetaan vapaaehtoisvoimin kuukausittain Lounas-Lauantait ja kausittain erilaisia teemallisia tapahtumia, osin yhteistyössä seurakunnan, kunnan ja alueen toimijoiden kanssa. Keskeistä toimintaa ovat jokakeväinen seutukunnan laajuinen Pilkki-tapahtuma ja Paakkolan Juhannus sekä osallistuminen lähialueella erilaisiin messutapahtumiin kahvio- ja kioskiständeillä. Tervetuloa kuulolle ja tapahtumiin! Yhteyshenkilö: Hannu Kaarakka puh. 0400 893 032 hannukaarakka@gmail.comhannukaarakka@gmail.com
https://paakkolankylayhdistys.yhdistysavain.fi/
https://www.facebook.com/paakkola.tervola/

Yhteystiedot

Paakkolantie 345, 95325 Paakkola (Kylätalo Suvantola)
 

» Siirry yhdistyshakuun

» Siirry järjestötieto.fi -palvelun etusivulle


Järjestötieto.fi, Powered by Majakka! | Tietosuojaseloste