KIRJAUDU   ||   Rekisteröidy  

Kokemusasiantuntijat

Kokemuskoulutus- tai kokemusasiantuntijatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa hyödynnetään kokemustietoa teoriatiedon ohella. Kokemuskouluttajat ja -asiantuntijat osallistuvat myös sosiaali- ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Kokemustoimijat voivat olla mukana esimerkiksi työryhmässä, jossa hoitopolkuja kehitetään, tai uuden sairaalarakennuksen suunnittelussa.

Kokemustoimintaverkostossa on mukana 36 eri sairaus-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän lähes 600 kokemustoimijaansa. Kokemustietoa hyödynnetään lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköistä, sekä osassa lääketieteellisiä tiedekuntia. Lähes kaikki sairaanhoitopiirit hyödyntävät kokemustietoa ja kokemusasiantuntijoita jossain muodossa. Toiminta on aktiivista erityisesti psykiatrian toimialalla.

Majakka tukee Reumaliiton kokemuskouluttajien toimintaa eri tavoin. Majakka on mahdollistanut kokemuskouluttajille maksuttomat kokoontumiset Majakkatalon tiloissa, kokoontumisia on ollut monenlaisia; ohjausryhmän kokoukset, tapahtumasuunnittelut ja kokemustoimijoiden työnohjaukset.

Lisätietoja kokemustoimintaverkostosta löytyy osoitteesta:
http://www.kokemuskoulutus.fi/toimijat/alueelliset-ohjausryhmat/lapin-ohjausryhma-2/

Lapin kokemustoimijat löydät täältä.