Kirjaudu   ||   Rekisteröidy  

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan tarkoituksena on edistää kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten sekä julkisen että yksityisen sektorin välistä yhteistyötä, lisätä yhdistystoiminnan näkyvyyttä, vahvistaa yhdistysten ja vapaan kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä sekä lisätä yhdistysten vaikuttamis- ja edunvalvonta yhteistyötä.

Neuvottelukunnan tehtävät:

  • toimia Lapin Liiton järjestöstrategiaa seudullisesti toteuttavan Meri-Lapin kansalaisjärjestöstrategian toteutuksen seuranta ja arviointiryhmänä
  • seurata kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia, tähän liittyvää kansallista kehitystä ja muutosta sekä yhdenvertaista digilisaatiota
  • tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten kannalta tärkeiden osa-alueiden kehittämiseksi
  • käynnistää selvitys-, tutkimus- ja kehittämishankkeita, sekä tiedottaa hankkeiden ja tutkimusten tuloksista.

Neuvottelukunta koostuu kansalaisyhteiskunnan ja yhdistysten toimijoiden edustajista ja se  kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan tarkoitus ja tehtävät pdf.

M-L Järjestöstrategia
M-L Järjestöstrategian toteuttamissuunnitelma
Länsi-Pohjan SOTE – järjestämissuunnitelma
Meri-Lapin järjestöneuvottelukunnan suositus järjestöyhteistyöstä kunnille

Muistiot
30.9.2020
22.4.2020
27.2.2020

Muistioarkisto

Lapin liiton maakunnallinen järjestöneuvottelukunta

Lapin Järjestöneuvottelukunnan järjestöyhteistyösuositus kunnille