KIRJAUDU   ||   Rekisteröidy  

Vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkosto 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäjäverkoston tarkoituksena on:

  • vapaaehtoistoiminnan alueellinen kehittäminen
  • järjestöjen keskinäisen ja sektorirajat ylittävän verkostoyhteistyön ja kumppanuuden kehittäminen
  • yhteistyön ja kumppanuuden lisääminen kuntien, oppilaitosten ja yritysten kanssa
  • hyvien käytäntöjen ja mallien jakaminen
  • vapaaehtoistoiminnan arvostuksen lisääminen
  • järjestöjen yhteiskunnallisen merkityksen esille nostaminen

Muistiot
29.1.2020
20.11.2019
22.10.2019

Muistioarkisto

Lisätietoa: Tuula Huttunen Koivumaa

 valikkoverkosto2019