KIRJAUDU   ||   Rekisteröidy  

Lapin järjestöneuvottelukunta

Maakunnallinen Lapin järjestöneuvottelukunta  perustettiin Lapin liittoon järjestöjen aloitteesta  vuonna 2012. Järjestöt ovat keskeisessä roolissa kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja turvaamisessa.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on tuoda maakunnanlaajuista painoarvoa järjestöjen laajalle ja monipuoliselle toiminnalle.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävät:

  • tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi
  • edistää järjestöjen välisen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä
  • toimia lappilaisen järjestökentän äänenä ja vaikuttajana järjestöjen tärkeinä pitämissä asioissa
  • tukea järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön
  • vastata maakunnallisen järjestöstrategian laatimisesta, prosessin ohjaamisesta ja toimeenpanosuunnitelman seuraamisesta

Löydät lisää tietoa Lapin järjestöneuvottelukunnasta ja sen kokousmuistiot tästä.