Kirjaudu   ||   Rekisteröidy  

Järjestöjen sotemuutostuki on koonnut katsauksen kunkin hyvinvointialueen tilanteesta: mitä hyvinvointialueen valmisteluun ja tulevaisuuden sotekeskuksen sisältötyöhön liittyviä ryhmiä on olemassa ja ketä järjestöjä on mukana yhteisessä työssä.

Alueitten välillä on suuriakin eroja ja koottua tietoa voi hyödyntää kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

Järjestöjen vahva mukana olo hyvinvointialueen valmistelussa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä on soteuudistuksen onnistumisen kannalta oleellista. On tärkeää tehdä näkyväksi ja sitä kautta myös kannustaa hyvinvointialueita ottamaan järjestöt mukaa

Alla linkissä hyvinvointialueen rakenne

https://www.verkostojarjestot.fi/lappi/