Tulosta

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n poikkeuksellinen vuosikokous pidetään perjantaina - esityslistalla vastuuvapauden epääminen

Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry järjestää kaksi kertaa lykätyn vuosikokouksensa
huomenna, perjantaina 29.10.2021. Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous olisi tullut
järjestää maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokousta on siirretty, jotta jäsenistöllä olisi
käytössään tarvittava tieto tilinpäätöksen ja vastuuvapauden käsittelyyn.

Esityslistalla on poikkeuksellisena kohtana STEA:n yhdistykseen kohdistaman
tarkastuskertomuksen käsittely sekä hallituksen esityksenä, että vastuuvapautta ei myönnetä
vuodelta 2020. STEA:n tarkastuskertomus on julkaistu tänään, torstaina 28.10. 2021 ja
yhdistyksen hallitus päättää parhaillaan vuosikokoukselle esitettävistä toimenpiteistä asian
suhteen. Tarkastuskertomus on julkinen asiakirja ja osa vuosikokouksen materiaaleja. Se on
yhdistyksen jäsenten nähtävillä Meri-Lapin Järjestökeskus Majakassa.

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:hyn tulee tarkastuskertomuksen mukaan kohdistumaan
mittava avustusvarojen takaisinperintä. Tämän lisäksi STEA on hylännyt kuluja yhdistyksen
vuoden 2020 vuosiselvityksestä. Päätösten taustalla ovat tarkastuksessa löytyneet seikat
vuosilta 2017-2020. Asiakokonaisuudesta on jo keväällä tehty tutkintapyyntö Lapin
poliisilaitokselle ja vastuuvapauden epääminen on osa normaalia juridista prosessia tilanteessa.

”Haluamme korostaa, että yhdistyksen nykyinen johto on havainnut epäselvyydet ja ollut itse
yhteydessä rahoittajaan. Olemme pyrkineet auttamaan viranomaisia parhaamme mukaan
selvitysten tekemisessä ja takaamaan järjestökeskuksen toimintaedellytykset. Olemme
ryhtyneet jo ennakoivasti korjaamaan havaittuja epäkohtia ja näistä toimenpiteistä
vuosikokouksessa kerrotaan lisää. Löytyneet epäselvyydet koskettavat ensisijaisesti aikaa ennen
nykyistä hallintoa”, toiminnanjohtaja Annemari Kivivuori kertoo.

Yhdistyksen hallitus toivoo, että asiaan liittyvät yhteydenotot keskitetään toiminnanjohtajalle,
jonka yhteystiedot löydätte alta.

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n hallitus

Toiminnanjohtaja Annemari Kivivuori
annemari.kivivuori@pyt.fi
+358 50 475 4340