Tulosta

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus (sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus) on muuttanut keväällä 2020 opetussuunnitelmaansa koskien erityisesti käytännön harjoittelua ja harjoittelujen kestoa. Uusina harjoitteluina on otettu käyttöön:

Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä osa I (Sote I), yhteensä 5 op (tehdään toisen opiskeluvuoden aikana)
sekä
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä osa II (Sote II), yhteensä 5 op (tehdään kolmannen opiskeluvuoden aikana)
Tällä muutoksella ammattikorkeakoulu pyrkii vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen (soteuudistus), koska sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat keskeisiä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppaneita, ja niillä on tärkeä rooli väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018).

Lapin AMK tiedote sote-alan järjestöille on kokonaisuudessaan  luettavissa tästä.

1.9. klo 12.30-14 järjestetään  SOTE I- info, joka liittyy opiskelijoiden harjoitteluun yhdistyksissä.

Info pidetään Teams-yhteydellä.  Liity Microsoft Teams -kokoukseen