KIRJAUDU   ||   Rekisteröidy  

Lapin piiri on saanut STEA:lta (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta) hankeavustusta 3-vuotiselle tukihenkilöhankkeelle, jonka nimi on Kaverina Lapissa. Hanke on vapaaehtoisten toteuttamaa tukihenkilötoimintaa, johon kuuluu perhekummi, ystäväksi maahanmuuttajaäidille sekä kylämummi ja -vaaritoiminta.

MLL:n Lapin piiri on tällä hetkellä ainut piiri jossa ei ole vapaaehtoisten tukihenkilötoimintaa. Tavoitteena on että hankkeen päädyttyä saamme kyseisen vapaaehtoistoiminnan vakiinnutettua toimintoihimme mukaan.

Toiminnan malli kehitettiin ja pilotoitiin osana MLL:n Vapaaehtoistoiminnan ohjaushanketta (VETO). Malli perustuu MLL:n Varsinais-Suomen piirin Vauvaperhe-hankkeen (2005-2009) kehittämistyöhön ja siinä saatuihin kokemuksiin

Taustalla tämän päivän lapsiperheiden tarpeet ja vanhemmuuden haasteet mm. työelämän muutokset, sosiaalisten verkkojen mureneminen ja perherakenteen muutokset. Tukihenkilötoiminta on ohjattua, ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoimintaa. Toiminta täydentää julkista palvelujärjestelmää ja vastaa sellaisten perheiden tuen tarpeeseen, jotka eivät tarvitse ammattiapua.

Lue lisää hankkeesta tästä.