KIRJAUDU   ||   Rekisteröidy  

 

Meri-Lapin Järjestöneuvottelukunnan suositus kunnille järjestöyhteistyöhön

11.5.2020

Meri-Lapin järjestöneuvottelukunta on laatinut suosituksen kunnille järjestöyhteistyöhön. Suositus hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 22.4.2020. Suosituksen avulla neuvottelukunta haluaa tukea Meri-Lapin kuntien järjestöyhteistyötä.

Suositus kunnille järjestöyhteistyöhön sisältää viisi teemaa: järjestö­yhdyshenkilön tehtävään resursoidaan työaikaa, kuntiin laaditaan kunta-järjestöyhteistyön asiakirjat, kunnan tilat asukkaista koostuvien yhdistysten käyttöön, yhdistys­avustukset sijoituksena hyvinvointiin ja elinvoimaan sekä yhdistykset voimavarana kunnan hyvinvointityössä.

Kunnille laadittavan suosituksen taustalla ovat kuntalain kunnille asettamat velvoitteet, hallitusohjelma, Lapin Hyvinvointiohjelma, Lapin Järjestöstrategiaa seudullisesti toteuttava Meri-Lapin Järjestöstrategia sekä Pohjoisen yhteisöjen tuki- Majakka ry:n toiminnan myötä kertynyt tieto kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä.

Liite