Kirjaudu   ||   Rekisteröidy  

tourimiehilleSuomi näyttäytyy monista toimista huolimatta kaikkea muuta kuin esimerkkimaana OECD:n koulutusvertailussa. Työtä vailla ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut. Tämä ilmiö on Suomessa lisääntynyt kymmenessä vuodessa, kun se monissa muissa maissa on vähentynyt. 

Meri-Lapissa haasteeseen tartutaan miestyöosaamisella ja miesten omalla toiminnalla 

Touri miehille -hankkeessa vahvistetaan eri ikäisten miesten työ- ja toimintakykyä lisäämällä heille osallistumisen mahdollisuuksia parantaa miesten omia taitoja pitää huolta hyvinvoinnistaan. Vertaistoiminnalla on mahdollista lieventää sukupuolenmukaista eriytymistä. 

Tavoitteeseen päästään tekemällä yhteistyötä julkisen sektorin, kolmannen sektorin ja yhdistysten asiantuntijoiden ja asiakkaiden kanssa. Miesten kanssa toimivien tahojen miestyöosaamiseen orientaatio laajentuu yhdessä toimimalla ja keskustelemalla eri asiantuntijoiden kanssa. Miesten omaa motivaatiota kouluttautua, edetä työuralla ja pitää huolta hyvinvoinnistaan vahvistuu, kun miehet huomioidaan asiakaslähtöisesti palveluiden käyttäjinä. 

Hankkeen aikana järjestetään miestyön näkökulmaan orientoivia seminaareja ja koulutusta miestyöhön ja perustetaan miesnäkökulmaa selkiyttäviä konsultatiivisia ryhmiä. Hankkeessa syntyvä tieto, kokemukset, materiaalit ja toimintamallit tulevat julkiseen käyttöön ja koulutuksia on mahdollista räätälöidä eri palveluntuottajien tarpeisiin.  

Eri ikäiset merilappilaismiehet saavat hankkeeseen osallistuessaan tietoja, käytännön välineitä, vertaistukea, puheeksi ottamisen valmiuksia sekä valmiuksia toimia vertaistukiohjaajina ja miesryhmien ohjaajina. 

Taustalla ESR-rahoitusta 

Touri Miehelle hanke on jatkoa toteutetulle Miehinen juttu-hankkeelle. Tällä kertaa kohderyhmää laajennettiin eri-ikäisiin työttömiin miehiin sekä työllistymistä että hyvinvointia tukevien palvelujen tarjoajiin.  

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta. 

Lisätietoja 

Birgit Mylläri, birgit.myllari@lapinamk.fi  p. 050 3109348 

 Tarja Lipponen, tarja.lipponen@lapinamk.fi p. 0504276433  

 Timo Marttala, timo.marttala@lapinamk.fi p. 0503109345