Kirjaudu   ||   Rekisteröidy  

Täältä saat tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Rekisteröidyttyäsi Järjestötietopalvelun käyttäjäksi voit lisätä myös itsenäisesti yhdistyksesi tapahtumia, joita voit halutessasi lähettää myös osoitteeseen viestinta@majakkatalo.fi, niin lisäämme ne puolestasi Järjestötietopalveluun.

Tapahtumat

Tapahtuma
 
Päihdeasiamies järjestötapaaminen
 

Päihdeasiamiestoiminta on kunnista sekä sote -alueista ja muista palvelujen tuottajista riippumatonta järjestöpohjaista edunvalvontaa.

Ensisijaisena tehtävänämme on auttaa ja neuvoa vapaaehtoisesti päihdehoitoon ja – kuntoutukseen hakeutuvia sekä heidän läheisiään lakisääteisten palvelujen, etuuksien ja tukien saamisessa. Tarkoitus on, että palvelut toteutuvat mahdollisimman varhain ja oikea-aikaisesti omassa kunnassa ja sote -alueella estäen siten väliinputoamistilanteita. Em. lisäksi pyrimme tapaamaan eri palveluita tuottavia ja toteuttavia tahoja sekä kolmannen sektorin päihdetoimijoita vierailemalla eri yksiköissä eri puolella Suomea n. kymmenen kertaa vuodessa.

Vierailujen keskeisenä teemana on kuulla miten päihdepalvelut on järjestetty, mitä haasteita on palveluissa ilmennyt ja minkälaisin päihdeilmiöitä on kullakin alueella havaittu. Samassa yhteydessä kerromme myös omasta toiminnastamme ja miten voimme olla tukena. Nyt valitettavasti Covid 19 -pandemia on tuonut omat rajoitteessa lähitapaamisiin ja pyrimme osin korvaamaan tapaamiset Teams-tapaamisilla. Nyt kertoisimme mielellämme toiminnastamme myös Lapin alueen eri kolmannen sektorin järjestöissä työtään tekeville, järjestöjen vapaa-ehtoisille, vertaistyöntekijöille, seurakuntien diakoneille, kaikille niille jotka järjestötyössään tapaavat päihdeongelmasta kärsiviä ja heidän omaisiaan.

Aikaa Teams- tapaamiselle on hyvä varata noin puolitoista tuntia, josta toimintamme esittelyyn n. 45 min, loppuaika varataan kysymyksille ja keskustelulle. Ajankohta 30.11.2021 klo 13.30 – 15.00

Jos tapaaminen kanssamme kiinnostaa niin pyydämme olemaan yhteydessä s-postilla: reino.raittila@ehyt.fi lähetämme Teams-kutsun muutama päivä ennen tapaamista. Päihdeasiamiestoiminta on osa EHYT ry:n aikuistyön yksikköä. Toimimme kahden työntekijän tiiminä: Päihdeasiamies Tuula Sillanpää sekä edunvalvontakoordinaattori Reino Raittila.

Toimintaamme voitte tutustua verkkosivuillamme: www.paihdeasiamies.fi

YT: Reino Raittila Edunvalvontakoordinaattori puhelin 050 4646 484 reino.raittila@ehyt.fi

 
Päivä: 30.11.2021 - 30.11.2021
Aika: 13.30 - 15.00
Paikka: Microsoft Teams
 
Yhteystieto:
Lisätietoja:
 
Julkaistu kategorioissa: Lappi